CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ | HOTLINE: 0938 22 11 00 | CSKH: (+84.28) 3868 1959 |

SD Bioline HCV

Virus viêm gan (HCV) được biết là 1 tác nhân chính gây bệnh viêm gan mãn tính, lây truyền bệnh viêm gan không A, không B và các bệnh gan trên toàn cầu. Kít chẩn đoán HCV phát hiện sự có mặt của kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người bằng phương pháp miễn dịch. Để chẩn đoán nhiễm virus HCV, nhà sản xuất đã dùng các protein tái tổ hợp (protein lõi, NS3, NS4 và NS5) làm nguyên liệu bắt giữ và phủ màng của thử nghiệm miễn dịch sắc ký.


Xét nghiệm SD BIOLINE HCV là thử nghiệm miễn dịch sắc ký phát hiện định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người,
  • Nguyên liệu bắt giữ: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp: protein lõi, NS3, NS4, NS5 (thế hệ 3).
  • Độ chính xác cao: Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 99,4%
  • Mẫu: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần.